Privacyverklaring

Privacy is van grote waarde. Om een ieder te garanderen van onze veilige manier van informatieverwerking is deze privacy verklaring opgezet. Deze verklaring heeft betrekking op klanten, leveranciers, medewerkers, bezoekers, stagiaires en alle mensen die in welk opzicht dan ook met kattenhotel t Steegje te maken heeft.

Omgang met persoonsgegevens
Kattenhotel t Steegje onderschrift de groeiende behoefte van burgers om regie te hebben over hun persoonsgegevens en de communicatie die zij ontvangen. Persoonliike gegevens van websitebezoekers en e-mailnieuwsbrief- abonnees worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd waardoor gegevens beschermd zijn.

Welke gegevens en met welk doel
Uw gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden vastgelegd ter uitvoering van het verwerking van een boeking en geldtransactie. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten. Als u geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden bij het dierenhotel.

Betaalgegevens
Wanneer u een reservering met iDeal betaalt, verloopt dit via Molliepayment, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons reserveringsplatform en jouw bankaanbieder. Uw inloggegevens krijgen wij niet te zien. Molliepayment vertelt ons alleen of uw transactie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Inzage en verwijdering
U kunt op elk moment inzage hebben in de gegevens die wij over u of uw huisdier verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om u een brief te kunnen sturen of u te bellen. Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij uw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. U ontvangt dus alleen post, email of telefoon van dierenhotel Oudeschip en niet van anderen. Indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van brieven of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data altijd op een beveiligde wize.

Links naar websites van derden
Onze website bevat ook links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Kattenhotel t Steegje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die u daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Wijzigingen privacyverklaring
Kattenhotel t Steegje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring

Vragen
Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.