Pensionvoorwaarden

Openingstijden voor het brengen en halen van uw huisdier
Alleen op afspraak kan de kat gebracht worden. Op 25 december en 1 januari zijn wij gesloten. Er zijn dan geen haal- en brengmogelijkheden.

Dagtarief
€11,00 per kat per dag.

Entingen
Wanner jouw kat in het kattenhotel komt logeren, zijn er twee mogelijkheden;
Enten: kattenziekte niet ouder dan 3 jaar en niesziekte niet ouder dan 1 jaar.
Titeren: Geldige titerverklaring voor zowel kattenziekte als niesziekte.

Dierenarts en ziekten
Bij een verblijf van het huisdier in het hotel machtigt de eigenaar de hotelhouder tot handelingen betreffende het huisdier welke noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van het huisdier. De gemaakte dierenartskosten en de kosten van de hieruit voortvloeiende behandeling zijn voor rekening van de eigenaar van het huisdier. Zie algemene voorwaarden van Dibevo.

Schade aan derden
Als het dier aantoonbare schade toebrengt aan derden dan zullen deze worden verhaald op de eigenaar van het dier.

Manden
Meegebrachte manden en dekens zullen worden gebruikt als de eigenaar dit wil. De hotelhouder is niet verantwoordelijk voor deze spullen en eventuele schade kan dan ook niet worden verhaald op de pensionhouder.

Betaling
Het betalen geschiedt bij het ophalen van het dier contant of per pin. Voor de schoolvakanties word u verzocht om de helft van het pensionbedrag aan te betalen. Na de aanbetaling is de reservering definitief.

Medicijnen
Als uw huisdier medicijnen nodig heeft zullen deze volgens het recept van de dierenarts worden gegeven. Wanneer het gastdier een ziekte heeft is het makkelijk als u een ziektekaart van uw dierenarts meeneemt zodat de dierenarts van het pension voldoende geïnformeerd kan worden.